download boek in de media over de auteur contact
Loes Berendsen

Dr. Loes Berendsen
Loes is organisatie-antropoloog. Ze deed tien jaar onderzoek naar cultuur en leiderschap in organisaties in de (semi) publieke sector, promoveerde op onderzoek naar de relatie tussen leidinggevenden en professionals en schreef het etnografische boek Bureaucratische Drama’s (www.bureaucratischedramas.nl). Daarna werkte Loes tien jaar als directeur en commandant bij de politie en directeur in het hoger onderwijs. Ze leerde bezielde orde in chaos brengen, en ondervond tegelijkertijd dat leiderschap vooral gaat om het kunnen omgaan met de spanning van onvoorspelbaarheid, van niet-weten. Juist in die spanning – in antropologische termen een liminale fase – liggen kansen voor creatie, voor de wijsheid van het collectief, bewijzen verschillen zich als kracht. Ze is opgeleid in het faciliteren van moedige, oprechte gesprekken door middel van Deep Democracy, Talk! Kampvuurgesprekken, organisatie-opstellingen en wilderness trails. Loes wordt gedreven door het werken aan een duurzame samenleving. Ze heeft zich toegelegd op het transformeren van organisaties met een maatschappelijke missie: van het helpen doorgronden van de organisatiecultuur en het begeleiden van verandering tot het tijdelijk leiden van de organisatie. Altijd werkzaam vanuit antropologisch perspectief, waarin betekenisgeving en het relationele centraal staan. Loes is eigenaar van Bureau Liminaal (www.bureauliminaal.nl), associate partner van de Academie voor Organisatiecultuur, facilitator bij de Foundation for Natural Leadership, en (op vrijwillige basis) werkzaam als stervensbegeleider in Hospice Utrecht.

****

Naast haar werk voerde Loes Berendsen tussen 2002 en 2006 een promotieonderzoek uit. Het werd een diepgaande leiderschapsstudie onder bezielende begeleiding van prof. dr. Arie de Ruijter (faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit van Tilburg) en dr. Marja Gastelaars (Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap). Dit heeft geresulteerd in het boek Bureaucratische drama’s - waarin het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als case fungeert - en een verscheidenheid aan verzoeken tot spreken en schrijven. Hieronder volgt een selectie van haar aan dit boek gerelateerde publicaties:

  • Berendsen, L. (2008) Voor- en nadelen van participeren bij organisatieonderzoek. Kwalon; jaargang 2008, nummer 2.
  • Berendsen, L. (2007) Observing governmental faith in figures; Displaying public managers who count themselves out. Paper presented at the 2nd Symposium on Current Developments in Ethnographic Research in the Social and Management Sciences, 6-7 September 2007.
  • Berendsen, L. (2007) Bureaucratische drama’s. Publieke managers in verhouding tot verzekeringsartsen. Utrecht, dissertatie. Beschikbaar: www.bureaucratischedramas.nl
  • Berendsen, L. en P. Mullenders (2004) De manager de baas? Den Haag: IWI.
  • Berendsen, L. (2000) Role making and role taking in social insurance practice. In Gastelaars & Vermeulen (ed.) On location. On the relevance of "here" and "now" in organisations. Maastricht: Shaker.