download boek in de media over de auteur contact

hele boek

Managers bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) hebben nauwelijks greep op artsen die beoordelen of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Oplossingen die de politiek de laatste jaren heeft geïnitieerd, hebben dit probleem juist vergroot. Vooral de toenemende nadruk op prestatiecijfers en het hoge tempo van veranderingen werken averechts. Zolang de samenwerking tussen managers en professionals zoals artsen niet verbetert, zal het functioneren van het UWV en soortgelijke organisaties tot problemen leiden. Bij het UWV behelzen de problemen onder meer grote aantallen beoordelingen die te laat worden uitgevoerd, communicatieproblemen met klanten en een tekort aan professionele medewerkers.