download boek in de media over de auteur contact

samenvatting

De greep van publieke managers op verzekeringsartsen is al vijftien jaar een politiek probleem. In dit boek wordt een indringend beeld geschetst van de wijzen waarop districtmanagers van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zich in de praktijk tot deze artsen verhouden. In de vorm van vijf episodes worden hun sociale interacties geanalyseerd als theatrale drama’s. Daarmee worden lokale praktijken zichtbaar waarin nauwelijks sprake is van bestuurlijke greep op het concrete verzekeringsgeneeskundig handelen. In de dagelijkse dynamiek cijferen de districtmanagers zichzelf weg, zowel letterlijk als figuurlijk.

Dit boek gaat in op de wisselwerking tussen het handelen van individuele medewerkers en de sociale structuren die voor en door dat handelen worden gecreëerd. Dan wordt een bureaucratie zichtbaar die onvoldoende zinvolle verbanden schept, die in een zichzelf versterkende incidentpolitiek vastloopt, en die haar bestaansrecht en kracht uit het oog dreigt te verliezen. Deze tragische beelden leveren verschillende aanknopingspunten op voor meer samenwerking tussen managers en verzekeringsartsen.